Produkter

 

Kvalitet & Miljö

Kvalitet
Vi på PM-Gruppen skall i det dagliga arbetet verka för en hög kvalitetsnivå, såväl externt mot våra kunder och leverantörer som i det egna interna arbetet. Det övergripande kvalitetsmålet är att uppnå hög kundtillfredsställelse genom att leva upp till de löften som vi ger våra kunder i alla våra åtaganden. Det är en förutsättning för att PM-Gruppen skall kunna leverera ”Det lilla extra”.


Miljö
PM-Gruppen skall bidra till att värna om miljön genom att ta hänsyn till miljöpåverkan i verksamheten och det dagliga arbetet. Samarbetspartners väljs med omsorg och med hänsyn till deras kvalitets och miljöarbete. PM-Gruppen prioriterar leverantörer som är Miljö – och kvalitetscertifierade enligt ISO14001 och 9001 och som genom sin fokus på kvalitets och miljöfrågor hjälper oss som våra kunder att bidra till en bättre miljö.

Centrallagret är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 9001:2008

En miljömärkning kommunicerar och beskriver en produkts miljöegenskaper. Genom vår miljömärkning i produktkatalogen/nätsidan underlättar vi valet av miljövänligare produkt för Er som kund, vi på PM-Gruppen hjälper också till i Ert val genom att uppmärksamma Er på miljövänligare alternativ.

©2023 Adilimo AB Alla priser anges i SEK.